TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

 

 
 
 
 
 

 
 

 TÜZED Aralık 2019, Cilt 9, Sayı 2

 

 

 TJGE December 2019, Volume 9, Issue 2

Editör'ün Notu

Editorial

Full Issue

Araştırma Makalesi

 

Research Article

Sınıf Öğretmeni Adayları Bir Öğrencinin Hangi Özelliklerine Bakarak O Öğrencinin Üstün Zekâlı Olup Olmadığı Konusunda Karar Verir?
Ömer Erdimez

Özet  Tüm makale

 

What Characteristics of a Student Motivate Turkish Preservice Elementary School Teachers to Include or Not Include Students in Gifted Education Programs?
Ömer Erdimez

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Üstün Yetenekli Öğrencilere Sunulan Olumlu Davranışsal Destek Temelli Problem Davranışları Önleyici Sınıf Yönetimi Uygulamaları: Eylem Araştırması
Mahmut Çitil & Ayşegül Ataman

Özet  Tüm makale

 

Positive Behavior Support-Based Preventive Classroom Management Practices for Gifted Students: An Action Research
Mahmut Çitil & Ayşegül Ataman

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Üstün Zekâlı ve Normal Zekâlı Öğrencilerin Matematik Dersinde Seçici Problem Çözme Tekniği Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması
Fatih Karabacak & Nilgün Kirişçi

Özet  Tüm makale

 

A Comparison of Gifted and non-Gifted Students' Satisfaction about the Use of Selective Problem Solving Model in Mathematics
Fatih Karabacak & Nilgün Kirişçi

Abstract  Full-text

Derleme   Review

Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Alternatif Bir Uygulama: Leonardo Modeli
Faruk Levent & Fatma Akça Erol

Özet  Tüm makale

 

An Alternative Program in Gifted Education: Leonardo Model
Faruk Levent & Fatma Akça Erol

Abstract  Full-text