TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

 

 
 
 
 
 

 
 

 TÜZED Haziran 2019, Cilt 9, Sayı 1

 

 

 TJGE June 2019, Volume 9, Issue 1

Editör'ün Notu

Editorial

Full Issue

Lİteratür Makalesi

 

Review

Üstün Yetenekliler Eğitiminde Yeni Bir Döneme Doğru: İlkeler, Yasalar ve Stratejiler
David Yun Dai

Özet  Tüm makale

 

Toward A New Era of Gifted Education: Principles, Policies, and Strategies
David Yun Dai

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

SCAMPER Yaratıcılık Tekniğinin Öğretiminde Öz Düzenleyici Öğrenmenin Etkililiği
Melodi Özyaprak & Marilena Z. Leana-Taşcılar

Özet  Tüm makale

 

The Effectiveness of Self-Regulated Learning on Teaching SCAMPER Technique of Creativity
Melodi Özyaprak & Marilena Z. Leana-Taşcılar

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Ebeveynin Üstün Yetenekli Çocuğuy-la İletişimini Geliştirmeye Yönelik Psiko-eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi
Süleyman Kahraman & Taşkın Tanrıkulu

Özet  Tüm makale

 

The Effectiveness of a Psychoeducational Program on
Parents' Communication with their Gifted Children
Süleyman Kahraman & Taşkın Tanrıkulu

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Bibliyoterapötik Literatür: Üç Kitabın İncelenmesine Dayalı Örnek Bir Çalışma
Nurten Karacan-Özdemir, Desen Yalım Yaman, Mustafa Kurtoğlu, Ahmet Ayaz & Özgür Osman Demir

Özet  Tüm makale

 

Bibliotherapeutic Literature Appropriate for Gifted Children: Examination of Three Books
Nurten Karacan-Özdemir, Desen Yalım Yaman, Mustafa Kurtoğlu, Ahmet Ayaz & Özgür Osman Demir

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Üstün Yetenekli Çocukların Mizah Anlayışları
Leyla Ulus, Yavuz Yaman & Elif Yalçıntaş-Sezgin
Özet  Tüm makale

 

Sense of Humor in Gifted Children
Leyla Ulus, Yavuz Yaman & Elif Yalçıntaş-Sezgin

Abstract  Full-text