TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

 

 
 
 
 
 

 
 

 TÜZED Aralık 2018, Cilt 8, Sayı 2

 

 

 TJGE December 2018, Volume 8, Issue 2

Editör'ün Notu

Editorial

Full Issue

Lİteratür Makalesi

 

Review

Çok Kültürlü Üstün Yetenekli Öğrencileri Güçlendirme Modelinin Geliştirilmesi
Kyung-Sook Lee

Özet  Tüm makale

 

Developing an Empowerment Model for Educating Multiculturally Gifted Children
Kyung-Sook Lee

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Üstün Yeteneğin Tanılanmasında Sözel Olmayan Testlerin İncelenmesi
Ahmet Bildiren

Özet  Tüm makale

 

The Examination of Nonverbal Tests in the Identification of Giftedness
Ahmet Bildiren

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Kimler Üstün Yeteneklidir? Navaholu Üstün Yetenekli Çocukların DISCOVER ve Raven'in İlerlemeli Matrisi'ne Göre Değerlendirilmesi
Abdulnasser A. Alhusaini & C. June Maker

Özet  Tüm makale

 

Who is Gifted? The Stability of Scores on the DISCOVER Assessment and the Raven's Progressive Matrices in Diné Gifted Children
Abdulnasser A. Alhusaini & C. June Maker

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Koşut Eğitim Programı ile Hazırlanmış Türkçe Eğitim Programının Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi
Ayşegül İşlekeller-Bozca, Serap Emir & Marilena Z. Leana-Taşcılar

Özet  Tüm makale

 

The Effect of Differentiated Turkish Teaching Program Designed with Parallel Curriculum Model on Gifted Students' Creative Writing Skills
Ayşegül İşlekeller-Bozca, Serap Emir & Marilena Z. Leana-Taşcılar

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Anadolu-Sak Zekâ Ölçeği'nin (ASİS) Üstün Yetenekliler ve Diğer Özel Eğitim Grupları İçin Ayırtedicilik Geçerliği
Hatice Kübra Sözel, Ercan Öpengin, Uğur Sak & Fatih Karabacak
Özet  Tüm makale

 

The Discriminant Validity of the Anadolu-Sak Intelligence Scale (ASIS) for Gifted and Other Special Education Groups
Hatice Kübra Sözel, Ercan Öpengin, Uğur Sak & Fatih Karabacak

Abstract  Full-text

Literatür Makalesi   Review
Matematiksel Yeteneği Tanılama: Matematikte Benzerlik ve İlişki Temelli Düşünme Modeli
Şule Güçyeter
Özet  Tüm makale
  Identification of Mathematical Talent: Similarity and Relation based Model of Thinking in Math
Şule Güçyeter
Abstract  Full-text