TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

 

 
 
 
 
 

 
 

 TÜZED Haziran 2018, Cilt 8, Sayı 1

 

 

 TJGE June 2018, Volume 8, Issue 1

Editör'ün Notu

Editorial

Full Issue

Araştırma Makalesi

 

Research Article

Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Fatime Yavuz Açıl & Esra Kanlı

Özet  Tüm makale

 

Metaphors of Psychology Students' Concept of Creativity
Fatime Yavuz Açıl & Esra Kanlı

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Özel Yetenekli Bireylerin Öğretmenleri için STEAM Eğitimi
Ümmüye Nur Tüzün & Mustafa Tüysüz

Özet  Tüm makale

 

STEAM Education for Teachers of Gifted Students
Ümmüye Nur Tüzün & Mustafa Tüysüz

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Açık Yönergeler & Yaratıcılığın Değerlendirilmesi
Burak Türkman

Özet  Tüm makale

 

Explicit Instructions & Creativity Judgment
Burak Türkman

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Üstün Zekâlı ve Normal Zekâlı Öğrencilerin Dikkat Becerilerinin Karşılaştırılması
Furkan Duman & Esra Taşdemiroğlu

Özet  Tüm makale

 

A Comparison of Gifted and Average Students' Attention Abilities
Furkan Duman & Esra Taşdemiroğlu

Abstract  Full-text

Review   Review

Okullarda Matematiksel Yaratıcılığın Geliştirilmesi
HungLinh Pham & Seokhee Cho
Özet  Tüm makale

 

Nurturing Mathematical Creativity in Schools
HungLinh Pham & Seokhee Cho

Abstract  Full-text

Kitap İncelemesi   Book Review
Üstün Yeteneklilerin Tanılanması
Yazar: Çok Yazarlı
Editör: Prof. Dr. Uğur Sak
İnceleyenler: N. Nazlı Özdemir & Bilge Bal-Sezerel
İnceleme
  Identification of the Gifted
Authors: Multiple authors
Editor: Prof. Dr. Uğur Sak
Reviewers: N. Nazlı Özdemir & Bilge Bal-Sezerel
Review