TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

 

 
 
 
 
 

 
 

 TÜZED Haziran 2017, Cilt 7, Sayı 1

 

 

 TJGE June 2017, Volume 7, Issue 1

 

Editör'ün Notu

 

Editorial

 

Full Issue

Araştırma Makalesi

 

 

Research Article

Türkiye'de Özel Yeteneklilerin Gelişimi Hangi Özellikleri Açısından Sağlanmalı? Bir Paydaşlar Görüşü Çalışması
M. Serdar Köksal, Derya Göğsu & Oktay Kılıç

Özet  Tüm makale

 

 

Which Characteristics of Gifted Students should be Developed? Student, Teacher and Parent Opinions
M. Serdar Köksal, Derya Göğsu, & Oktay Kılıç

Abstract  Full-text

 

Araştırma Makalesi   Research Article

Renkli Progresif Matrisleri Testi'nin 4-6 Yaş Aralığında Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
Ahmet Bildiren & Tevhide Kargın

Özet  Tüm makale

 

Reliability and Validity of Colored Progressive Matrices for 4-6 Age Children
Ahmet Bildiren & Tevhide Kargın

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

 

Matematik Yeteneğindeki Cinsiyet Farklılıklarının Bileşensel ve Üst %10'luk Analizi: ÜYEP Örneği
Ülkü Ayvaz & Uğur Sak

Özet  Tüm makale

 

 

A Componential and Top 10% Analysis of Gender Differences in Mathematical Ability: The EPTS Case
Ülkü Ayvaz & Uğur Sak

Abstract  Full-text

 

Kitap İncelemsi   Book Review

 

Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek
Editörler: Macit Ayhan Melekoğlu ve Uğur Sak
İnceleyen: Bahadır Ayas
İnceleme

 

Learning Disability and Giftedness
Editors: Macit Ayhan Melekoğlu ve Uğur Sak
Reviewer: Bahadır Ayas

Review