TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

 

 
 
 
 
 

 
 

 TÜZED Aralık 2017, Cilt 7, Sayı 2

 

 

 TJGE December 2017, Volume 7, Issue 2

 

Editör'ün Notu

 

Editorial

 

Full Issue

Araştırma Makalesi

 

 

Research Article

Sanat Alanında Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminin Devlet Tarafından Desteklenmesine İlişkin Sanatçıların Görüşleri
Faruk Levent & Filiz Kansu Çelik

Özet  Tüm makale

 

 

Opinions of Artistically Talented Eminent Adults on Supports Provided by the State for Gifted Children in the Arts
Faruk Levent & Filiz Kansu Çelik

Abstract  Full-text

 

Araştırma Makalesi   Research Article

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Normal Sınıflarda Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Neşe Kutlu Abu, Çiğdem Akkanat & Murat Gökdere

Özet  Tüm makale

 

Teachers' Views about the Education of Gifted Students in Regular Classrooms
Neşe Kutlu Abu, Çiğdem Akkanat & Murat Gökdere

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

 

Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Girişimcilik Becerileri: BİLSEM ve İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Karşılaştırılması
Şirin Çetin, Çavuş Şahin, Hüseyin Mertol, Serdar Arcagök & Derya Girgin

Özet  Tüm makale

 

 

A Comparison of Entrepreneurial Skills of Fourth-Grade Gifted and Normal Student's in Social Studies
Şirin Çetin, Çavuş Şahin, Hüseyin Mertol, Serdar Arcagök & Derya Girgin

Abstract  Full-text

 

Review   Review

 

Fen Bilimlerinde Analojik ve Seçici Düşünme: Seçici Problem Çözme Modelinin Fen Bilimlerine Uyarlanması
Abidin Kılıç & M. Bahadır Ayas
Özet  Tüm makale

 

Analogical and Selective Thinking in Science: The Use of the Selective Problem Solving in Science Courses
Abidin Kılıç & M. Bahadır Ayas

Abstract  Full-text