TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

 

 
 
 
 
 

 
 

 TÜZED Aralık 2016, Cilt 6, Sayı 2

 

 

 TJGE December 2016, Volume 6, Issue 2

 

Editör'ün Notu

 

Editorial

 

Full Issue

Araştırma Makalesi

 

 

Research Article

Üstün Yetenekli ve Normal Öğrencilerin Planlama Becerileriyle İlgili Deneysel Bir Araştırma
Marilena Z. Leana Taşçılar

Özet  Tüm makale

 

 

An Experimental Study Related to Planning Abilities of Gifted and Average Students
Marilena Z. Leana Taşçılar

Abstract  Full-text

 

Araştırma Makalesi   Research Article

Yaratıcı Zıt Düşünme Tekniğinin (YAZID) Sosyal Geçerliği
Abdullah Eker & Uğur Sak

Özet  Tüm makale

 

Social Validity of the CREACT (Creative Reversal Act)
Abdullah Eker & Uğur Sak

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

 

Sentetik-Yaratıcı Zeka ve Psikometrik Zeka: Eşik Kuramı ve Yaratıcı Süreç Analizi
Mercedes Ferrando, Gloria Soto, Lola Prieto, Marta Sáinz & Carmen Ferrándiz

Özet  Tüm makale

 

 

Synthetic-Creative Intelligence and Psychometric Intelligence: Analysis of the Threshold Theory and Creative Process
Mercedes Ferrando, Gloria Soto, Lola Prieto, Marta Sáinz & Carmen Ferrándiz

Abstract  Full-text