TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

 
 
 
 
 

 
 

 TÜZED Haziran 2016, Cilt 6, Sayı 1

 

 

 TJGE June 2016, Volume 6, Issue 1

 

Editör'ün Notu

 

Editorial

Full Issue

Literatür Makalesi

 

 

Review

 

Kore Üstün Yetenekliler Eğitimi: Alana-Özgü Gelişimde Odaklanma
Seokhee Cho & Yewon Suh

Özet  Tüm makale

 

 

Korean Gifted Education: Domain-Specific Developmental Focus

Seokhee Cho & Yewon Suh

Abstract  Full-text

Literatür Makalesi   Review

Güney Kore'de Üstün Yetenekliler Eğitimi Yasası: Gelişimi, Sorunlar ve Beklentiler
Jaeboon Lee, Byoungjik Kang & Deoknan Lee

Özet  Tüm makale

 

Law for Gifted and Talented Education in South Korea: Its Development, Issues, and Prospects

Jaeboon Lee, Byoungjik Kang & Deoknan Lee

Abstract  Full-text

Literatür Makalesi   Review

 

Kore Cumhuriyeti'nde Üstün Yetenekli Öğrencilerin Alana Özgü Tanılanması
Seokhee Cho

Özet  Tüm makale

 

 

Domain-Specific Identification of Talented Students in the Republic of Korea

Seokhee Cho

Abstract  Full-text

Literatür Makalesi   Review

 

Kore Üstün Yetenekliler Eğitiminin Öğretmen Yetiştirme Programlarının Kritik Yansımaları

Ho Seong Choe

Özet  Tüm makale


 

Critical Reflection on Teacher Training Programs in Korean Gifted and Talented Education

Ho Seong Choe

Abstract  Full-text

Literatür Makalesi   Review

 

Yetenekliler Eğitimi Veri Bankası: Bilgi Yönetimi ve Online Öğretmen Değerlendirme Sistemi
Yewon Suh

Özet Tüm Makale

 

 

Gifted Education Database (GED): Information Management and Online Teacher Recommendation System

Yewon Suh

Abstract  Full-text