TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

 
 
 
 
 

 
 

 TÜZED Haziran 2015, Cilt 5, Sayı 1

 

 

 TJGE June 2015, Volume 5, Issue 1

 

Editör'ün Notu

 

Editorial

Complete Issue

Araştırma Makalesi

 

 

Research Article

Zekâ ve Yaratıcılık ve Yaratıcılık Stili Üzerine Bir Araştırma
Feyzullah Şahin

Özet  Tüm makale

 

A Research on the Structure of Intelligence and Creativity, and Creativity Style
Feyzullah Şahin

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Öz-Düzenleyici Öğrenme-7 Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Marilena Z. Leana-Taşcılar

Özet  Tüm makale

 

Validity and Reliability Study of Questionnaire on Self-Regulated Learning -7 Turkish Version
Marilena Z. Leana-Taşcılar

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Ortaokul Matematik Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Matematikte Üstün Zekalı Öğrenci Özelliklerine Yönelik Yargılarının İncelenmesi
Şule Güçyeter

Özet  Tüm makale

 

Investigating Middle School Math and Primary Teachers' Judgments of the Characteristics of Mathematically Gifted Students
Şule Güçyeter

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

Zekâ ve Öz-Kontrolun Üstün Zekâlı ve Normal Öğrencilerin Akademik Performansları ile Olan İlişkisi
Omar M. Muammar

Özet  Tüm makale

 

Intelligence and Self-Control Predict Academic Performance of Gifted and Non-gifted Students
Omar M. Muammar

Abstract  Full-text