TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

 
 
 
 
 

 
 

 TÜZED Aralık 2015, Cilt 5, Sayı 2

 

 

 TJGE December 2015, Volume 5, Issue 2

 

Editör'ün Notu

 

Editorial

 

Full Issue

Literatür Makalesi

 

 

Review

 

Yaratıcılık, Yetenek ve İlgi Alanlarının Yaşam Boyu Geliştirilmesi: Yaratıcılık ve Yenilikçilik Merkezleri
C. June Maker, Abdulnasser A. Alhusaini, Randy Pease,
Robert Zimmerman & Faisal Y. Alamiri

Özet  Tüm makale

 

 

Developing Creativity, Talents, and Interests across the Lifespan: Centers for Creativity and Innovation

C. June Maker, Abdulnasser A. Alhusaini, Randy Pease,
Robert Zimmerman & Faisal Y. Alamiri

Abstract  Full-text

Review   Review

 

Türkiye'de Üstün Yeteneklilerin Eğitiminin Eleştirel Bir Değerlendirmesi
Uğur Sak, M. Bahadır Ayas, Bilge Bal Sezerel, Ercan Öpengin, N. Nazlı Özdemir & Şule Demirel Gürbüz

Özet  Tüm makale

 

 

Gifted and Talented Education in Turkey: Critics and Prospects
Uğur Sak, M. Bahadır Ayas, Bilge Bal Sezerel, Ercan Öpengin, N. Nazlı Özdemir & Şule Demirel Gürbüz

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

 

Üstün Zekalıların Tanılanmasında Sınıf Öğretmenlerinin Etkililik ve Verimliliklerinin İncelenmesi
Feyzullah Şahin & Çağlar Çetinkaya

Özet  Tüm makale

 

 

An Investigation of the Effectiveness and Efficiency of Classroom Teachers in the Identification of Gifted Students
Feyzullah Şahin & Çağlar Çetinkaya

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

 

Matematik Alanında Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Karar Ağaçları Kullanılarak İncelenmesi
Esra Aksoy & Serkan Narlı

Özet  Tüm makale


 

An Examination of Mathematically Gifted Students' Learning Styles by Decision Trees

Esra Aksoy & Serkan Narlı

Abstract  Full-text

Literatür Makalesi   Review

 

Uygulamaya Yönelik Öneriler: Üstün Zekalı Öğrenciler için Müfredat Tasarımı
Kimberley L. Chandler

Özet Tüm Makale

 

 

Recommendations for Practice: Designing Curriculum for Gifted Students

Kimberley L. Chandler

Abstract  Full-text

Kitap İncelemesi   Book Review

 

Üstün Zekâlı Olarak Büyümek: Evde ve Okulda Çocukların Potansiyellerini Geliştirmek. Barbara Clark (2015)
İnceleyen: Ülkü Ayvaz

İnceleme

 

 

Üstün Zekâlı Olarak Büyümek: Evde ve Okulda Çocukların Potansiyellerini Geliştirmek. Barbara Clark (2015)

Reviewed by Ülkü Ayvaz

Review