TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

 
ISSN 2146-3832
 
 
 

 
 

 TÜZED Aralık 2014, Cilt 4, Sayı 2

 

 

 TJGE December 2014, Volume 4, Issue 2

 

Editör'ün Notu

 

Editorial

 

Complete Issue

Araştırma Makalesi

 

 

Research Article

Fennema Sherman Tutum Ölçekleri Kullanarak Sanatta Üstün Yetenekli Öğrencilerin Teknolojiye Karşı Tutumlarının Ölçülmesi
John A. Dantzler, Kevin D. Bensoy & James A. Siders

Özet  Tüm makale

 

 

Measuring Artistically Gifted Students' Attitudes toward Technology Using Modified Fennema Sherman Attitudes Scales
John A. Dantzler, Kevin D. Bensoy & James A. Siders

Abstract  Full-text

 

Araştırma Makalesi   Research Article

Üstün Yetenekli Öğrencilerle Akranlarının Çevresel  Davranışlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi
Gökhan Sontay, Murat Gökdere & Erdoğan Usta

Özet  Tüm makale

 

A Comparative Investigation of Environmental Behaviors of Gifted Students and Their Peers
Gökhan Sontay, Murat Gökdere & Erdoğan Usta

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

 

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Okul Yaşam Kaliteleri ve Arkadaşlık İlişkilerinin Karşılaştırılması
Fatih Kaya, Recep Erdoğan & Yasin Çağlayan

Özet  Tüm makale

 

 

A Comparison of Gifted and Non-Gifted Students' School Life Quality and Peer Relations
Fatih Kaya, Recep Erdoğan & Yasin Çağlayan

Abstract  Full-text

 

Kitap İncelemesi   Book Review

 

Yaratıcılık: Gelişimi ve Geliştirilmesi
Bilge Bal-Sezerel & N. Nazlı Özdemir
İnceleme

  Yaratıcılık: Gelişimi ve Geliştirilmesi
Bilge Bal-Sezerel & N. Nazlı Özdemir
Review