TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

 
ISSN 2146-3832
 
 
 

 
 

 TÜZED Haziran 2014, Cilt 4, Sayı 1

 

 

 TJGE June 2014, Volume 4, Issue 1

 

Editör'ün Notu

 

Editorial

 

Complete Issue

Araştırma Makalesi

 

 

Research Article

Nürnberg Müzik Ekolojik Yaklaşımı: Neden Bazı Müzisyenler Uluslararası Başarılı, Diğerleri Değil?
Albert Ziegler, Sabrina Straßer, Wolfgang Pfeiffer & Catherine Wormald

Özet  Tüm makale

 

 

The Nuremberg Music-Ecological Approach: Why are Some Musicians Internationally Successful and Others Not?
Albert Ziegler, Sabrina Straßer, Wolfgang Pfeiffer & Catherine Wormald

Abstract  Full-text

 

Araştırma Makalesi   Research Article

 

Öğrencilerin Üst Düzey Performans Sergileyen Akranlarına Yönelik Algılarının Ülkeler Arası Karşılaştırması
Hyerim Oh, Margaret Sutherland, Niamh Stack, Maria del Mar Badia, Sheyla Blumen, Anh-Thu Nguyen Quoc, Catherine Wormald, Julie Maakrun, Barbara Baier, Martha Schmidt & Albert Ziegler

Özet  Tüm makale

 

 

A Cross-National Comparison of School Students' Perceptions Regarding High Performing Peers
Hyerim Oh, Margaret Sutherland, Niamh Stack, Maria del Mar Badia, Sheyla Blumen, Anh-Thu Nguyen Quoc, Catherine Wormald, Julie Maakrun, Barbara Baier, Martha Schmidt & Albert Ziegler

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

 

İlkokuldaki Üstün Zekalı Öğrencilere Yönelik Program Farklılaştırma Uygulamalarındaki Şanslar ve Sınırlılıklar: Öğretmen Kısmı
Martina Endepohls-Ulpe & Natascha Thömmes

Özet  Tüm makale

 

 

Chances and Limitations of Implementing Measures of Differentiation for Gifted Children in Primary Schools: The Teachers' Part
Martina Endepohls-Ulpe & Natascha Thömmes

Abstract  Full-text

 

Literatür Sentezi   Literature Synthesis

 

Bilimsel Yaratıcılığın Çağrışımsal Temelleri: Model Önerisi
Esra Kanlı

Özet  Tüm makale

 

 

The Associative Basis of Scientific Creativity: A Model Proposal
Esra Kanlı

Abstract  Full-text

 

Literatür Sentezi   Literature Synthesis

 

Ekonomik Yaratıcılığın Gelişimi
Nasseroddin Kazemi Haghighi & Ahmad Reza Kazemi Haghighi
Özet Tüm makale

 

  Economic Creativity Development
Nasseroddin Kazemi Haghighi & Ahmad Reza Kazemi Haghighi
Abstract  Full-text
Röportaj   Interview

 

Buket Yakmaci-Guzel ile Röportaj
Michael F. Shaughnessy
Röportaj

  An Interview with Buket Yakmaci-Guzel
Michael F. Shaughnessy
Interview