TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

 
ISSN 2146-3832
 
 
 

 
 

 TÜZED Aralık 2013, Cilt 3, Sayı 2

 

 

 TJGE December 2013, Volume 3, Issue 2

 

Editör'ün Notu

 

Editorial

 

Complete Issue

Araştırma Makalesi

 

 

Research Article

Bilimsel Yaratıcılıkta Cinsiyet Farklılıklarının Bileşensel Analizi

N. Nazlı Özdemir & Uğur Sak

Özet  Tüm makale

 

 

A Componential Analysis of Gender Differences in Scientific Creativity

N. Nazli Ozdemir & Ugur Sak

Abstract  Full-text

 

Araştırma Makalesi   Research Article

 

Arapça Temel Eğitim Üstün Zekâlı Öğrencilerin Özellikleri Öğretmen Değerlendirme Ölçeğinin Rasch Modelleme ile Yeni Geçerliği

Salah Eldin Farah Atallah Bakheit

Özet  Tüm makale

 

 

Revalidating the Arabic Scale for Teachers' Ratings of Basic
Education Gifted Students' Characteristics Using Rasch Modeling

Salah Eldin Farah Atallah Bakheit

Abstract  Full-text

Araştırma Makalesi   Research Article

 

Ebeveynlerin Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklarıyla İlgili Rehberlik İhtiyaçları

Üzeyir Oğurlu & Yavuz Yaman

Özet  Tüm makale

 

 

Guidance Needs of Gifted and Talented Children's Parents

Uzeyir Ogurlu & Yavuz Yaman

Abstract  Full-text

 

Kitap İncelemesi   Book Review

 

Science Education for Gifted Students

Yazar: Susan K. Johnsen, James Kendrick
İnceleyen: Emre Kömek

İnceleme

 

 

Science Education for Gifted Students

Author: Susan K. Johnsen & James Kendrick

Reviewer: Emre Kömek

Review