TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

 
ISSN 2146-3832
 
 
 

 
 

 TÜZED Haziran 2013, Cilt 3, Sayı 1

 

 

 TJGE June 2013, Volume 3, Issue 1

 

Editör'ün Notu

 

 

Editorial

 

 

Complete Issue

Araştırma Makalesi

 

 

Research Article


Algılanan Sınıf Motivasyon Düzeyinin Başarı Davranışları Üzerindeki Etkisi

Siavash Talepasand

Özet  Tüm makale

 

 

The Effect of Perceived Motivational Structure of Classrooms on Achievement Behaviors

Siavash Talepasand

Abstract  Full-text

 

Araştırma Makalesi   Research Article


Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Bilim İnsanlarına Yönelik Algıları

Sezen Camcı-Erdoğan

Özet  Tüm makale

 

 

Gifted and Talented Students' Images of Scientists

Sezen Camcı-Erdogan

Abstract  Full-text

 

Araştırma Makalesi   Research Article

 

Üstün Zekâlı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Görsel-Uzamsal Yeteneklerinin Düzeylerinin Karşılaştırılması

Mustafa Kahyaoğlu & Ata Pesen

Özet  Tüm makale

 

 

 

The Relationship between Gifted Students' Attitudes towards Science and Technology and their Learning and Motivation Styles

Mustafa Kahyaoglu & Ata Pesen

Abstract  Full-text

 

Kitap İncelemesi   Book Review

 

Üstün Zekâlılar: Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri

Yazar: Uğur Sak
İnceleyen: Şule Demirel

İnceleme

 

 

Üstün Zekâlılar: Özellikleri, Tanılanmaları, Eğitimleri

Author: Ugur Sak

reviewer: Sule Demirel

Review