TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİTİM DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

 
ISSN 2146-3832
 
 
 

 
 

 TÜZED Aralık 2012, Cilt 2, Sayı 2

 

 

 TJGE December 2012, Volume 2, Issue 2

 

Editör'ün Notu

 

 

Editorial

 

 

Complete Issue

Araştırma Makalesi

 

 

Research Article

 

Çocuklarda Alana Özgü Yaratıcılığın Araştırılması: Sözel Olmayan Bir Yaratıcı Üretkenlik Testi ile Yaratıcı Problem Çözme Etkinlikleri Arasındaki İlişki

Ahmed Mohamed, C. June Maker & Todd Lubart

Özet  Tüm makale

 

 

 

Exploring the Domain Specificity of Creativity in Children: The Relationship between a Non-Verbal Creative Production Test and Creative Problem-Solving Activities

Ahmed Mohamed, C. June Maker & Todd Lubart

Abstract  Full-text

 

Araştırma Makalesi   Research Article

 

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Görsel Anlatımlarında Geleceğin Dünyasına ve Teknolojisine İlişkin Algıları

S.Duygu Erişti

Özet  Tüm makale

 

 

 

Perceptions of Talented Students about the Future World and Technology in their Visual Representations

S. Duygu Erişti

Abstract  Full-text

 

Literatür Derlemesi   Literature Synthesis

 

Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin de Bulunduğu Sınıflarda Bibliyoterapi Kullanımı: Model Önerisi

Marilena Z. Leana-Taşcılar

Özet  Tüm makale

 

 

 

The Use of Bibliotherapy in Classrooms for Gifted Students: A Bibliotherapy Model

Marilena Z. Leana-Taşcılar

Abstract  Full-text

 

Araştırma Makalesi   Research Article

 

Üstün Zekâlı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Görsel-Uzamsal Yeteneklerinin Düzeylerinin Karşılaştırılması

Melodi Özyaprak

Özet  Tüm makale

 

 

 

A Comparison of Spatial-Analytical Ability Levels of Gifted and Average Students

Melodi Özyaprak

Abstract  Full-text