TÜRK ÜSTÜN ZEKA VE EĞİtiM DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF GIFTEDNESS AND EDUCATION

 
ISSN 2146-3832
 
 
 

 
 

 TÜZED Haziran 2012, Cilt 2, Sayı 1

 

 

 TJGE June 2012, Volume 2, Issue 1

 

Editör'ün Notu

 

 

Editorial

 

 

Complete Issue

Araştırma Makaleleri

 

 

Research Articles

Üstün Zekâlı Kişilere İlişkin Kültürler Arası Örtük Teoriler Çalışması

Abdullah Aljughaiman, Xiaoju Duan, Marion Händel, Manuel Hopp, Heidrun Stoeger & Albert Ziegler

Özet  Tüm makale

 

 

 

A Cross-Cultural Study of Implicit Theories of an Intelligent Person

Abdullah Aljughaiman, Xiaoju Duan, Marion Händel, Manuel Hopp, Heidrun Stoeger & Albert Ziegler

Abstract  Full-text

 

     

 

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğrenme, Öğretme, Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Özellikleri ile İlgili Görüşleri

Bahadır Erişti

Özet  Tüm makale

 

 

Gifted Students' Perceptions about Learning, Teaching, Teacher Characteristics and Teaching as a Profession

Bahadır Erişti

Abstract  Full-text

 

     

 

Üstün Zekâlı Öğrencilerin Bakış Açısıyla Üstün Zekâ Etiketinin Öğrencilerin Çeşitli Algıları Üzerindeki Etkileri

Ercan Öpengin ve Uğur Sak

Özet  Tüm makale

 

 

Labeling Effect: Effects of Gifted Label on Gifted Students' Perceptions

Ercan Öpengin & Uğur Sak

Abstract  Full-text

 

     

 

Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Üstün ve Özel Yetenekli Öğrenciler için Tasarlanan Doğa ve Bilim Kampı Hakkında Görüşleri

Necati Hırça

Özet  Tüm makale

 

 

Perceptions of Science and Art Centers' Teachers about a Nature and Science Camp Designed for Gifted and Talented Students

Necati Hırça

Abstract  Full-text

 

Kitap İncelemeleri   Book Reviews

 

Üstün Zekâ Kavramları: Sosyokültürel Bakış Açıları. Shane N. Philipson & Maria McCann (2007)

İnceleyenler: N. Nazlı Özdemir & Şule Demirel

İnceleme

 

 

 

Conceptions of Giftedness: Sociocultural Perspectives. Shane N. Philipson & Maria McCann (2007)

İnceleyenler: N. Nazlı Özdemir & Şule Demirel

Review